DEKLARACJA OBIADOWA

W RAZIE PROBLEMÓW I PYTAŃ PROSIMY O MAILA: obiady@caritas.pl


  Proszę podać swój email aby otrzymać potwierdzenie złożenia deklaracji.

  Opłatę za obiady należy uiszczać każdego miesiąca przeliczając kwotę obiadu x ilość zamawianych posiłków w danym miesiącu.

  Cennik

  Abonament dzieci:
  - przedszkole ( zupa + drugie danie ) 11 zł
  - szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące ( zupa + drugie danie ) 12 zł , 3,5zł zupa + 8,5 zł drugie danie

  Bez abonamentu dzieci:
  - zestaw 16zł
  - zupa 5zł
  - drugie danie 11zł

  Bez abonamentu dorośli:
  - zestaw 19 zł
  - zupa 5 zł
  - drugie danie 14 zł

  W przypadku wykupienia abonamentu na obiady dwudaniowe na cały miesiąc, 1 posiłek abonent otrzymuje gratis.

  Wpłatę należy uregulować do 25 każdego miesiąca poprzedzającego spożywanie posiłków na konto:

  Centrum Handlowo – Usługowe Caritas ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz
  Nr konta 51 1600 1462 0006 5041 9442 2040
  z dopiskiem: opłata abonamentowa_obiady_ imię i nazwisko dziecka _miesiąc

  Wszelkie zmiany, rezygnacje z abonamentu i nieobecności należy zgłaszać do godz. 15.00 dnia poprzedzającego nieobecność (czyli z jednodniowym wyprzedzeniem) drogą mailową na adres: obiady@caritas.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 roku), dalej RODO,
  informuję, że:
  1. Administratorem Pana/Pani i dziecka danych jest Centrum Handlowo-Usługowe Caritas
  2. Pana/Pani i dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji abonamentów obiadowych oraz rozliczeń.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 m-cy.
  4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc.byd@caritas.pl
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.